Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

Det er viktig at elevene lærer at det er ting de kan gjøre. Naturvernforbundet har laget «ettersøkt-plakater» av noen av fremmed-artene. Her står det hvordan de ser ut og hva man kan gjøre for å bli kvitt dem. Sjekk ut om dere har noen i nærheten av skolen eller om elevene har dem hjemme. Noen steder kan man også melde seg på aksjoner for å fjerne Burot. I tillegg til å være en fremmed – art, er den sammen med gress og bjørk den arten som gir flest folk allergiske reaksjoner. I kunnskapsbladet fra FAGUS står det informasjon om Burot og hvordan den kan bekjempes. Det er spesielt anbefalt at man gjør det i nærheten av skoler.