Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val