Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane