Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem