Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse