Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord