Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy

Lag deres egen rytmesang: Del elevene inn i grupper. Hver gruppe skal lage sin egen rytmesang. Det gjør de ved å samle gjenstander i naturen. Det kan være steiner, pinner, blomster, blader, kongler og lignende. Gruppen bestemmer seg for hvilke lyder de forskjellige tingene skal representere. For eksempel kan kongler være klapp og steiner kan være tramp. Elevene lager rytmesangen ved å legge tingene etter hverandre i ønsket rekkefølge, med mellomrom der de vil ha det. De kan også variere størrelsen på gjenstandene for å markere styrken på lyden. Hele gruppen må øve, slik at fremføringen av sangen er samkjørt. Etterpå kan de prøve «å spille» de andre gruppenes sanger.