Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer