Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Formidle opplevelser av ulike musikalske uttrykk gjennom samtale og kunstneriske uttrykksformer

I denne aktiviteten får elevene mulighet til å arbeide med
«naturens stemninger». I dette tilfelle vil det si naturens ro og kraft.
Poenget er at elevene skal sitte på det samme stedet og tegne/male det
samme motivet to ganger; den ene gangen når naturen er i ro, den andre
gangen når naturen er i kraft.
Naturen er i ro når det for eksempel er sol, lite/ingen vind o.l.
Naturen er i kraft når det for eksempel regner/snør, tordner, blåser sterkt/
storm e.l.
I tillegg til å jobbe med «stemninger» og tegning kan elevene arbeide diskutere hva slags musikk som passer til de forskjellige stemningene og bildene.