Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster