Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket