Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig