Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel

Sporløs ferdsel er mye mer enn å ta med seg søpla hjem. Her er det 10 punkter om sporløs ferdsel.

Dere kan også vise denne filmen som viser hvordan man skal forlate en leirplass.

Selv om dere ikke skal på fjellet med elevene, så kan det være fint å lære dem fjellvettreglene. Vi har hentet fjellvettreglene fra ut.no der det også står en utdypende forklaring. Dere kan dramatisere dem slik at de husker dem bedre. Del gruppen i 9 og gi hver gruppe en fjellvettregel hver. Gi dem litt tid til å finne ut hvordan de vil formidle denne uten å snakke. Etterpå fremfører de dette og de andre gjetter hvilken regel det er.

Ndla har de reviderte fjellvettreglene med utdypning av alle reglene og gode refleksjons oppgaver.

For eldre elever som skal på fjellet bør man i tillegg til fjellvett-reglene lære mer om skredfaren. Her er 6 gode råd fra Røde Kors og informasjon fra DNT om å Unngå snøskred, ta trygge veivalg.

Norsk Folkehjelp har også informasjon om   skredvettreglene.