Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte

Friluftsliv-utstyr kan være en dyr investering. Hvis det blir litt ødelagt kan det miste sin funksjon. Det kan derfor være en viktig kunnskap for elevene å lære hvordan man reparerer dette. De kan gjerne ta med sitt eget utstyr, eller så kan man reparere fellesutstyr til skolen.  Fremtiden i våre hender har en guide over fritidsutstyr-merker som kan reparere utstyr eller tilby hjelp.