Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon

Natur turisme er en økende næring i Norge.

La elevene lære seg aktuelle ord og uttrykk og forberede en guiderunde i nærmiljøet. La dem være guider for hverandre eller muligens få med noen ekte turister.