Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans