Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

For at elevene skal forstå hva som er biotiske og abiotiske faktorer så er det beste å gå ut for å se dem og kartlegge dem.

Naturvernforbundet har laget naturkart over mange områder rundt Oslo. Det er laget oppgaver og lærerveiledninger. Hvis det ikke er naturkart over det området dere kan bruke, så finner dere gode tips om hvordan dere kan lage slike selv.