Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy