Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon