Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett