Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag