Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur