Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk