Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt