Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og beskrive noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen språklæring