Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd