Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner