Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter