Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker