Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål