Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar

Mange barn og unge trenger opplæring i hvordan de skal planlegge og gjennomføre en tur på egenhånd. DNT har en artikkel med mange planleggings-tips. Dere kan finne lokalt turer på ut.no.

Trenger dere hjelp til pakkelister for sommer eller vinterturer så finner dere det også hos DNT. Ta utgangspunkt i disse og tilpass deres elever, årstid og sted.