Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

Fire hjørner er en fin aktivitet for å få diskusjoner.

Man trenger et stort rom – eller kan gjøres ute.

Her er en oppgave fra Operasjon Dagsverk.

Utdanning.no har laget en fire hjørner oppgave om mitt valg.