Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn