Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid