Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar