Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon