Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn