Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon