Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og bruke det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart