Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald