Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine