Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete