Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

LandART er en kunstform der man bruker naturmateriale. Det skal helst være slik at man kan etterlate det i skogen for å glede andre som går tur senere og at alt kan brytes ned. Det er derfor viktig å fotografere verkene, hvis man skal ha glede av dem i ettertid. Skulpturer i snø og is og byggverk i sand kommer derfor i denne kategorien.

På bloggen fantasifantasten.no finner dere  bilder og linker om LandArt generelt, samt fomidlingsforslag i sammenheng med eventyr.

Utdanningsdirektoratet har laget et undervisningsopplegg om LandArt for 5-7 trinn.

Skogveven.no har en praktisk aktivitet om LandArt.

4H har laget et idehefte om Landart .