Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Planleggje og gjennomføre bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller sjukdom