Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige