Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og språklige trekk