Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk