Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat