Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er

Dette kan selvfølgelig gjøres i klasserommet, men vi tror at man noen ganger konsentrerer seg bedre hvis man sitter ute og leser. Ta med blyant til å streke under og notere noen underveis. Hvis man har gått et stykke til leseplassen, så kan man diskutere og gjennomgå spørsmålene på tilbakeveien.