Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 10. Lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster